[1]
C. Mora Alonso, Sobre la idea de justicia en Marx, CF, vol. 3, n.ยบ 21, pp. 45-63, feb. 2018.