Soto Arango, Diana Elvira. 2011. “THE LATIN AMERICAN UNIVERSITY PROFESSOR: TOWARDS AN ETHICAL, SCIENTIFIC AND SOCIAL RESPOSIBILITY”. Revista Historia de la Educación Latinoamericana, no. 13 (July). https://doi.org/10.19053/01227238.1539.