Soto Arango, D E (2011) “THE LATIN AMERICAN UNIVERSITY PROFESSOR: TOWARDS AN ETHICAL, SCIENTIFIC AND SOCIAL RESPOSIBILITY”, Revista Historia de la Educación Latinoamericana, (13). doi: 10.19053/01227238.1539.