[1]
J. W. Márquez Estrada, «Michel Foucault y la Contra-Historia», hist.mem., num. 8, pp. 211–243, ene. 2014.