[1]
O. I. Higuera-Martínez, «Editorial», I2+D, vol. 17, num. 2, pp. 4–5, jul. 2017.