Tapiero Vásquez, Elías. 2014. Metateoría Curricular Neosistémica Y Desafíos En Investigación En Educación. Praxis & Saber 5 (10), 35 - 54. https://doi.org/10.19053/22160159.3021.