Publicado: 2016-02-15

Editorial
Editorial

Ciencia en Desarrollo

Vistas de resúmen 361 | Vistas de PDF 276 | pp. 5

DOI https://doi.org/10.19053/01217488.4224

Tratamiento electroquímico de aguas que contienen antibióticos β-lactámicos.
Electrochemical Treatment of Water Polluted with β-Lactam Antibiotics.

A. L. Giraldo Aguirre, E. D. Erazo Erazo, O. A. Flórez Acosta, E. A. Serna Galvis, R. A. Torres Palma

Vistas de resúmen 1391 | Vistas de PDF 569 | pp. 21-29

DOI https://doi.org/10.19053/01217488.4227

Cartagena: nuevo foco de leishmaniasis visceral urbana en Colombia.
Cartagena: New Urban Focus of Visceral Leishmaniasis in Colombia.

C. P. Zambrano Hernández, M. S. Ayala Sotelo, O. P. Fuya Oviedo, O. C. Barraza, G. Rodríguez Toro

Vistas de resúmen 1323 | Vistas de PDF 793 | pp. 83-91

DOI https://doi.org/10.19053/01217488.4234